Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες
σας ενημερώνουμε πως σε εφαρμογή του υπ’ αριθμ. Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1/27-08-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της σχετικής απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας η τσάντα των μαθητών/τριών θα παραμείνει στο σχολείο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή την Παρασκευή 22-02-2019 η τσάντα των μαθητών/τριών θα παραμείνει στο σχολείο.
Επίσης, σας ενημερώνουμε πως μαζί με την τσάντα θα παραμείνουν στο σχολείο και τα βιβλία και τα τετράδια των παιδιών που σχετίζονται με τα μαθήματα της Δευτέρας που ακολουθεί το Σαββατοκύριακο της δράσης αυτής.
Επιδίωξη της δράσης «η τσάντα στο σχολείο» είναι οι μαθητές/τριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Έτσι λοιπόν δε θα δίδονται σύμφωνα με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ούτε φωτοτυπίες για υλοποίηση κατ’ οίκον εργασιών ούτε και επαναληπτικά για τις ημέρες της εβδομάδας που ακολουθεί το Σαββατοκύριακο αυτό.

                                                                                      ΓΥΘΕΙΟ 21-02-2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Την Παρασκευή 22-10-2019 η τσάντα των μαθητών/τριών θα παραμείνει στο σχολείο